Sunday, December 15, 2013

Spiritual Awareness... Malakas po ang hatak ng ating kalaban. Dapat po ay laging handa sa pakikipaglaban. Pray Always. Hindi po dapat tayo humihinto sa pananalangin, at kapag ay hadlang dito dapat ay ating labanan.

Friday, December 13, 2013

Saturday, December 7, 2013

Philippians 4:4 Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!

Hindi po nais ng Diyos na tayo'y palaging nalulungkot o nababalisa sa pang-araw-araw nating pamumuhay, Ang nais po Nya tayo'y laging Masaya!

Friday, December 6, 2013

COW tigidig-tigidig

Mark Lawrence played like horsie-horsie tigidig-tigidig. Dec.06.2k13@184langla

Thursday, December 5, 2013

1 Hapi Big Family

@184 Langla

@184langla

brotherhood

God is Alive.

"Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng Mabuting Balita tungkol kay Jesu-Cristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang Mabuting Balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon," (Roma 16:25).

Alevi + Ekel + me

Dec.5.2k13@langla

Tuesday, December 3, 2013

San Vicente E.S.

God is always good. Acknowledge Him in our daily life. And all the time He will always good.

Sunday, December 1, 2013

Friday, November 29, 2013

God is Alive
Picture taken at God is Alive Church in Dampulan and in Langla Outreach

Saturday, November 16, 2013