Friday, July 26, 2013

The Lord hear our prayers

Ang Panginoon ay tumutugon sa mga anak nyang taimtim na lumalapit at tumatawag sa kanya na may kasamang pananampalataya.

Wednesday, July 24, 2013

Don't worry be happy

Kung mayroon kang ibig na ibig gawin subalit hindi iyon ang nangyari, kadalasan sasama ang ating mukha or magagalit agad-agad sapagkat hindi nasunod ang ibig mong mangyari. Posibleng hindi Iyon Kalooban ng LORD, sana po maunawaan natin agad iyon.

Ate Lale

Parada ng mga batang mag-aaral ng langla elem. sch. Kasama ang kani-kanilang mga guro, mula kinder hanggang grade 6. May mga dala silang picture ng mga iba't-ibang gulay.