Monday, September 1, 2014

Ang Diyos ang may control ng ating mga buhay at ng ating mga ikinabubuhay, Tayo'y nilikha Nya ayon sa Kanyang kalarawan at kawangis, Nais Nya na makatulad tayo sa Kanyang Anak, bakit hindi natin ma-control ang ating sarili sa kasalanan at sa mga bagay na nagbibigay sa atin karamdaman? Kaya natin ito sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya at alang alang sa ating relasyon sa Kanya.

Saturday, July 26, 2014

asim ng mangga

Viber is a cool app that lets you call, text and share photos for free.

Get Viber: www.viber.com/dl

Yours,

Wednesday, July 2, 2014

Friday, March 14, 2014

Palayan City

Convention Center
Seminar by Jesus Our Victory. With free lunch, chupseuy beef brocoly.

Thursday, March 13, 2014

God wants us to be ready!

Ibig po ng Panginoon na tayo'y maging handa sa Kanyang pagdating. Total Surrender to our Lord Jesus Christ, let us repent our sins and turn away from it.

Thursday, February 27, 2014

Tinimbang ngunit kulang

"Ang pagdating ng Anak ng Tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe." (Mateo 24:37-38).

Thursday, February 20, 2014

God is Alive

Bro. Dennis in maong jacket. Bible Study in Sanggalang. Every thursday 7pm