Sunday, December 15, 2013

Spiritual Awareness... Malakas po ang hatak ng ating kalaban. Dapat po ay laging handa sa pakikipaglaban. Pray Always. Hindi po dapat tayo humihinto sa pananalangin, at kapag ay hadlang dito dapat ay ating labanan.

Friday, December 13, 2013

Saturday, December 7, 2013

Philippians 4:4 Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!

Hindi po nais ng Diyos na tayo'y palaging nalulungkot o nababalisa sa pang-araw-araw nating pamumuhay, Ang nais po Nya tayo'y laging Masaya!

Friday, December 6, 2013

COW tigidig-tigidig

Mark Lawrence played like horsie-horsie tigidig-tigidig. Dec.06.2k13@184langla

Thursday, December 5, 2013

Tuesday, December 3, 2013

San Vicente E.S.

God is always good. Acknowledge Him in our daily life. And all the time He will always good.

Sunday, December 1, 2013