Thursday, February 27, 2014

Tinimbang ngunit kulang

"Ang pagdating ng Anak ng Tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe." (Mateo 24:37-38).

Thursday, February 20, 2014

God is Alive

Bro. Dennis in maong jacket. Bible Study in Sanggalang. Every thursday 7pm

Sunday, February 9, 2014