Exhortation

Exhortation - masidhing pagpapayo o masidhing pangangaral o masidhing tagubilin

No comments:

Post a Comment